fbpx
විකිපීඩියා

Yasoda (සමනලයා)

Yasoda (සමනලයා)
Yasoda tripunctata
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Animalia
වංශය: Arthropoda
වර්ගය: Insecta
ගෝත්‍රය: Lepidoptera
කුලය: Lycaenidae
ගණය: ''Yasoda''
ඩොහර්ටි, 1889

Yasoda යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ Lycaenidae කුලයට අයත් සමනලුන් ගණයකි. මෙම ගණයට අයත් විශේෂ ඉන්දුමලයානු ක්ෂේත්‍රය අවට හමුවේ.

  • - මාර්කු සෙවෙලාගේ Lepidoptera and Some Other Life Forms තුළ


Theclinae හා සම්බන්ධ මෙම ලිපිය තවමත් අංකුර ලිපියකි. විකිපීඩියාවට උදවුවක් ලෙසින් ඔබ හට එය විහිදුවාලිය හැක.

Yasoda (සමනලයා)
yasoda, සමනලය, කරන, කරණය, yasoda, tripunctataව, මක, වර, කරණයර, ජධ, animaliaව, ශය, arthropodaවර, ගය, insectaග, රය, lepidopteraක, ලය, lycaenidaeගණය, yasoda, හර, 1889, yasoda, යන, lycaenidae, ලයට, අයත, සමනල, ගණයක, ගණයට, අයත, ඉන, මලය, රය, අවට, හම, කරණයkokuhannadig. Yasoda සමනලය භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය Yasoda සමනලය Yasoda tripunctataව ද ය ත මක වර ග කරණයර ජධ න ය Animaliaව ශය Arthropodaවර ගය Insectaග ත රය Lepidopteraක ලය Lycaenidaeගණය Yasoda ඩ හර ට 1889 Yasoda යන ව න හ ඳ න ව න න Lycaenidae ක ලයට අයත සමනල න ගණයක ම ම ගණයට අයත ව ශ ෂ ඉන ද මලය න ක ෂ ත රය අවට හම ව r ස ස කරණයkokuhannadige randika 1863 branded yamfly ස ස කරණයYasoda pita හ ර ස ෆ ල ඩ 1829 Yasoda androconifera ෆ ස ට ෆර 1912 Yasoda robinsoni හ ල ව 1986 Yasoda pitane ඩ නය ස ව ල 1893බ හ ර සබ ඳ ස ස කරණය Yasoda ඩ හර ට 1889 ම ර ක ස ව ල ග Lepidoptera and Some Other Life Forms ත ළ Theclinae හ සම බන ධ ම ම ල ප ය තවමත අ ක ර ල ප යක ව ක ප ඩ ය වට උදව වක ල ස න ඔබ හට එය ව හ ද ව ල ය හ ක නස ස https si wikipedia org w index php title Yasoda සමනලය amp oldid 451340 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,