fbpx
විකිපීඩියා

විකිමූලාශ්‍ර

විකිමූලාශ්‍ර යනු විකිමීඩියා පදනම මගින් ක්‍රියාත්මක කරන වෙබ් අඩවියකි.

විකිමූලාශ්‍ර
Screenshot of wikisource.org home page
URLwikisource.org
වාණිජ?නැත
අඩවි වර්ගයDigital library
ලියාපදිංචියවිකල්පයකි
අයිතිකරුWikimedia Foundation
නිර්මාණය කරනලද්දේUser-generated
ඇරඹූයේනොවැම්බර් 24, 2003; වසර ගණනකට 17 ක් පෙර (2003-11-24)
Alexa rank 3,477 (May 2018[update])
දැනට තත්‍වයOnline
  1. Ayers, Phoebe; Matthews, Charles; Yates, Ben (2008). How Wikipedia Works. No Starch Press. pp. 435–436. ISBN 978-1-59327-176-3.
  2. . Alexa Internet. Retrieved2017-12-04.

විකිමූලාශ්‍ර
කරන, කරණය, wikisource, යළ, කරන, ලද, යන, පදනම, මග, මක, කරන, අඩව, යක, screenshot, wikisource, home, pageurlwikisource, orgව, තඅඩව, වර, ගයdigital, libraryල, පද, යව, කල, පයක, අය, කර, wikimedia, foundationන, ණය, කරනලද, user, generatedඇරඹ, බර, 2003, වසර, ගණනකට, 2003. ව ක ම ල ශ ර භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය Wikisource ව ත න යළ ය ම කරන ලද ව ක ම ල ශ ර යන ව ක ම ඩ ය පදනම මග න ක ර ය ත මක කරන ව බ අඩව යක ව ක ම ල ශ රScreenshot of wikisource org home pageURLwikisource orgව ණ ජ න තඅඩව වර ගයDigital libraryල ය පද ච යව කල පයක අය ත කර Wikimedia Foundationන ර ම ණය කරනලද ද User generatedඇරඹ ය න ව ම බර 24 2003 වසර ගණනකට 17 ක ප ර 2003 11 24 1 Alexa rank3 477 May 2018 update 2 ද නට තත වයOnlineම ල ශ ර ස ස කරණය Ayers Phoebe Matthews Charles Yates Ben 2008 How Wikipedia Works No Starch Press pp 435 436 ISBN 978 1 59327 176 3 Wikisource org Site Info Alexa Internet Retrieved 2017 12 04 https si wikipedia org w index php title ව ක ම ල ශ ර amp oldid 425004 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,