fbpx
විකිපීඩියා

විකිමීඩියා පදනම

මෙම ලිපිය පරිවර්තනය කළ යුතුය
කරුණාකර මෙම ලිපිය සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් දායකවන්න.
මෙම ලිපිය තවමත් අංකුර ලිපියකි. විකිපීඩියාවට උදවුවක් ලෙසින් ඔබ හට එය විහිදුවාලිය හැක.

විකිමාධ්‍ය පදනම (Wikimedia Foundation)

විකිමීඩියා පදනම
පදනම, කරන, කරණය, wikimedia, යළ, කරන, ලද, පර, වර, තනය, කළ, කර, කර, හල, වට, පර, වර, තනය, යකවන, තවමත, යක, වට, උදව, වක, ඔබ, හට, එය, නස, පදනම, wikimedia, foundation, https, wikipedia, index, title, පදනම, oldid, 284620, සම, රව, ශනය, ව ක ම ඩ ය පදනම භ ෂ ව ම ර කරන න ස . ව ක ම ඩ ය පදනම භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය Wikimedia ව ත න යළ ය ම කරන ලද ම ම ල ප ය පර වර තනය කළ ය ත ය කර ණ කර ම ම ල ප ය ස හල භ ෂ වට පර වර තනය ක ර ම න ද යකවන න ම ම ල ප ය තවමත අ ක ර ල ප යක ව ක ප ඩ ය වට උදව වක ල ස න ඔබ හට එය ව හ ද ව ල ය හ ක නස ස ව ක ම ධ ය පදනම Wikimedia Foundation https si wikipedia org w index php title ව ක ම ඩ ය පදනම amp oldid 284620 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,