fbpx
විකිපීඩියා

575

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 575 (DLXXV) යනු ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර, අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. මෙම වසර සඳහා 575 යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

575
කරන, කරණය, වර, dlxxv, යන, දස, රක, අඟහර, නයක, ඇරඹ, අව, දක, දස, දක, වන, ඇත, වසර, සඳහ, යන, මය, ඇරඹ, මධ, යතන, ගය, වසර, නම, සඳහ, පය, රචල, වයට, පත, රමය, වර, දස, ගය, ඇරඹ, සමගය, සහශ, රවර, ෂය, වන, සහශ, රවර, ෂයස, යවස, වන, යවස, වන, යවස, වන, යවසදශක, 540ගණන, 550ගණන, 560ගණන. 575 භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය ක ර ස ත වර ෂ 575 DLXXV යන ජ ල ය න ද න දස න ප රක ර අඟහර ව ද ද නයක න ඇරඹ න ස ම න ය අව ර ද දක බ ඳ ය ව ස න ම ළ ද න දස න දක වන ඇත ව ය ම ම වසර සඳහ 575 යන න මය භ ව ත ව ම ඇරඹ න ම ල මධ යතන ය ගය ද වසර නම ක ර ම සඳහ ය ර පය ප රචල ත භ වයට පත ක රමය ල ස න ක ර ස ත වර ෂ ද න දස න ය ගය ඇරඹ ම හ සමගය සහශ රවර ෂය 1 වන සහශ රවර ෂයස යවස 5 වන ස යවස 6 වන ස යවස 7 වන ස යවසදශක 540ගණන 550ගණන 560ගණන 570ගණන 580ගණන 590ගණන 600ගණන වසර 572 573 574 575 576 577 578 https si wikipedia org w index php title 575 amp oldid 394003 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,