fbpx
විකිපීඩියා

574

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 574 (DLXXIV) යනු ජූලියානු දින දසුන ප්‍රකාර, සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත) විය. මෙම වසර සඳහා 574 යන නාමය භාවිත වීම ඇරඹුනේ මුල් මධ්‍යතන යුගයේදී, වසර නම් කිරීම සඳහා යුරෝපයේ ප්‍රචලිත භාවයට පත් ක්‍රමය ලෙසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ දින දසුන් යුගය ඇරඹීම හා සමගය.

574
කරන, කරණය, වර, dlxxiv, යන, දස, රක, සඳ, නයක, ඇරඹ, අව, දක, දස, දක, වන, ඇත, වසර, සඳහ, යන, මය, ඇරඹ, මධ, යතන, ගය, වසර, නම, සඳහ, පය, රචල, වයට, පත, රමය, වර, දස, ගය, ඇරඹ, සමගය, සහශ, රවර, ෂය, වන, සහශ, රවර, ෂයස, යවස, වන, යවස, වන, යවස, වන, යවසදශක, 540ගණන, 550ගණන, 560ගණන,. 574 භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය ක ර ස ත වර ෂ 574 DLXXIV යන ජ ල ය න ද න දස න ප රක ර සඳ ද ද නයක න ඇරඹ න ස ම න ය අව ර ද දක බ ඳ ය ව ස න ම ළ ද න දස න දක වන ඇත ව ය ම ම වසර සඳහ 574 යන න මය භ ව ත ව ම ඇරඹ න ම ල මධ යතන ය ගය ද වසර නම ක ර ම සඳහ ය ර පය ප රචල ත භ වයට පත ක රමය ල ස න ක ර ස ත වර ෂ ද න දස න ය ගය ඇරඹ ම හ සමගය සහශ රවර ෂය 1 වන සහශ රවර ෂයස යවස 5 වන ස යවස 6 වන ස යවස 7 වන ස යවසදශක 540ගණන 550ගණන 560ගණන 570ගණන 580ගණන 590ගණන 600ගණන වසර 571 572 573 574 575 576 577 https si wikipedia org w index php title 574 amp oldid 393975 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,