fbpx
විකිපීඩියා

වැව්

වියලි කාල වලදී වගා කටයුතු කරගැනීම සඳහා වශයෙන් ජලය රැස්කර ක්‍රමවත්ව යොදාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සංකීර්ණ වගා පද්ධති වැව නමින් හැඳින්වේ.

තිසා වැව

පටුන

කිසියම්‍ පහත් කදු වෑටියක කපොල්ලක් තූළින් ගංගා,ඈළ,දොළ,පිහිටා තිබු අතර ඵ කපොල්ල වසා වේල්ලක් බෑද ඵ කදුවෑටියෙහි නෙරෑදෙක ඵකට සම්බන්ධ කරමින් පෑරණි සිංහලයෝ වෑව් නිර්මාණය කළහ.

ක්‍රි.ව 6 වන සියවසේ ඡලාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ආර්ය ජනපද පිහිටා තිබු බව මහාවංශටීකාවේ දෑක්වේ. වාරීමාර්ග මුල් යුගයේ ගම් වැව් ලෙස නිර්මාණය විය. ක්‍රි.පු 6 වන සියවසේ විජය කුමරෑ සමඟ අනුරාධ ඈමතියා විසින් කුඩා ගම් වැවක් ඉදිකළ බව මහාවංශයේ දෑක්වේ. වාරිකර්මාන්තයේ වර්ධනය නදී පද්ධතීන් 03 ක් මුල්කොට ගෙන විකාශනය විය.

 1. මල්වතු ඔය සහ කලා ඔය නදී පද්ධතිය
 2. වළවේ සහ කිරිඳි ඔය නදී පද්ධතිය
 3. අඹන් ගග සහ මහවෑලි නදී පද්ධතිය

රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ මල්වතුඔය හා කලා ඔය නදී පද්ධතිය මුල් කොටගෙන වර්ධනය වු වැව් හා ඈළ මාර්ග වන්නේ යෝධ වැව,මහගල්කඩවල වැව,නුවර වැව,මහකණදරා වැව,පත්තපාසාන වැව,මහවිලච්ච්ය වැව,කලා වැව වෑදගත්ය. කලා වැවේ සීට අනුරාධපුරයේ තිසා වැවට ජලය ගෙන ගියේ සෑතපුම් 54 දිගැති ජය ගග මගිනි. අඹන් ගග හා මහවැලි ගග මුල් කොට ගෙන වැව් අමුණු නිර්මාණය විය. 1වන අග්ග‍බෝධ් රඡු මහවෑලි ගග මුල් කොටගෙන මණිමේඛලා අමුණ හා මින්නේරි වැවේන් ගලා බසින විශාල ඇළක් නිර්මාණය කර ඇත. මහවෑලි ගගේ ශාඛාවක් වු කඵ ගග හරහා හත්තොට අමුණ බෑදීමෙන් ගිරිතලේ හා කන්තලේ වැව්වලට ජලය සපයා ඇත. පරාක්‍රම සමුද්‍රය ,එරබඳු වැව, දුබුටුළු වැව,තෝපා වැව,යන වැව් 3 ඵක් කොට මහා පරාක්‍රමබාහු රජ විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

ප්‍රධාන ලිපිය: වැව් වර්ගීකරණය
 • ගම් වැව්
 • මහ වැව්
 • කුළු වැව්
ප්‍රධාන ලිපිය: වැවක අංග

ඉහත්තාව

දෙණිකඩ

පෝටා වැටිය

වෑ කන්ද සහ රැළපනාව

වැවෙහි බැම්ම සරලව වෑ කන්ද ලෙස සැලකේ.නමුත් රලපනාව හෝ සලපනාව ලෙස සැලකෙන්නේ රල පැන්නුම හෙවත් සුළං දාහරා හේතුවෙන් පැන න්ඟින ජල තරංග හේතුවෙන් වැව් බැම්මට සිදුවන හැනිය වැලැක්වීමට පැරණි ශිල්පියා ගත් අද්විතීය උත්සහයයි. වැවේ රැලි ඇතිවීමේදී රැල්ලේ සැර නිසා වැව් බැම්මේ පස සේදීයාම වැලැක්වීමට යොදා ඇති වැටිය නමින් මීට මේ නම ලැබී ඇත.

පිට වාන

වැවක වැඩිපුර ඇති ව්අතුර මෙයින් මුදා හරි. වැවක ජල මට්ටම එකාකරි අයුරින් පවත්වාගෙන යයි කිම ද වැව් තාව්ල්ලට හානි සිදු විය හැකි බැවිනි

වැව් පතුල සහ වැව් (ජල) තලය

සොරොවුව

ප්‍රධාන ලිපිය: හොරොවුව

වැවකින් ජලය බෙදා හැරිමේදි ඇති විය හැකි පීඩනයෙන් වේල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමේදි උපක්‍රමයකි. චූල වංශය අනුව බිසෝ කොටුව කොටස් 03 කට බෙදන ලදී.

 1. වැවෙන් ළිඳට වතුර බසින බෝක්කුවක්
 2. ළිඳේ සිට බන්ධනයෙහි පිටස්තර බෑවුමෙහි අඩිය දක්වා බඳින ලද ජලය පිට කරන ‍‍බෝක්කුවක්
 3. ගැඹුරට කනින ලද විවෘත ඝෘඡුකෝණාඝ්‍ර ළිඳක් හෝ වළක් බිසෝ කොටුවේ දිය මුදා හරිනු ලබන දොරෙහි විවරය ලොකු කිරීමට හෝ කුඩා කිරීමට ඔසවන හා පහත් කරන උපකරණය"මොහොල,නම්වේ.

පරණවිතාන මහතා දක්වන්නේ සොරොව්ව හරහා බැහැර කරනු ලබන වැව් ජලයේ වේගය බිඳ දැමිම බිසෝ කොටුවේ ප්‍රධාන කාර්යය බවයි

ඇළ

වැවක ඵක් රැස් කරගත් ජලය කුඹුරැ වලට බෙදා හැරිම සඳහා සකස් කර ගත් ක්‍රමයකි. පැරණි වාරි ශිල්පින් ඇළමාර්ග පද්ධතියේ කාර්යය ප්‍රමාණය අනුව කොටස් 03 වර්ග කර ඇත.

 1. වැවේ ජලය කුඹුරු වලට බෙදා හැරිමේ ඇළ මාර්ගය.
 2. ගගක් හා ඔයක් හරහා අමුණක් බැඳඉන් ලබා ගන්නා ජලය වැවට ගෙන යාම සඳහා තනනු ලැබු ඇළ මාර්ගය
 3. බෙදාහරින ඇළමාර්ගයකින් ලියඳි වලට ජලය ලබා ගැනිමේ අතුරැ මාර්ගය

ලෝකයේ ව්ශිෂ්ඨ ජල තාක්ෂණයක් සැතපුමකට අගල් 1ක බෑවුමක,පළමු සැතපුම්18 තුළ ඇතිවනසේ අනුරාධපුර තිසා වෑව තෙක් සැතපුම්54 දිගට කනින ලද යෝධ ඇළ ධාතුසේන රඡු කල තිබු තාක්ෂණික දියුණුවයි.

වෑ කන්ද (වැව් බැම්ම)

වැව් බැම්ම තුළින් ජලය සුරක්ෂිතව තබා ගැනිම සිදුවේ.(වැවක ජලය රඳවා ගැනීම) සියළු වැව් වල වැව් බැම්මේ ඇතුල් පැත්ත මෙන්ම පිට පැත්තද බෑවුම් වන ලෙස ඉදි කොට ඇති අතර ඵසේ නිර්මාණය කොට ඇත්තේ ජල ධාරිතාව නිසා වැව් බැම්මට වන හානිය වළක්වා ගැනීමටයි.

වාන් ක්‍රමය

ඇළ මාර්ගය ජලයෙන් පිරැණු අවස්ථාවලදි අතිරික්ත ජලය ගලායාම සඳහා ගලින් නිර්මාණය කොට අැති වාන් ක්‍රම දැක්වේ. ඇළ මාර්ගයෙහි වේගයෙන් ජලය ගලා යන බෑවුම් සහිත ස්ථානයෙහි වේල්ල ආරක්ෂා කිරිම සඳහා ගල්වාන් යොදා ඇත.

සොරොව්ව / බිසෝ‍‍කොටුව

වැවේ ජලය මනා පාලනයකින් යුතුව ඇළ මාර්ග වලට මුදා හැරීම සඳහා යොදා ගන්නේ මෙයයි. සොරොව් වර්ග 03ක් දැකිය හැක.

 1. සොරොව්වේ ළිඳ ඇතුළට ජලය ගැනීම සඳහා එක් මගක්ද ජලය පිටට ගෙන යාම සඳහා එක්මගක්ද ජලය පිටට ගෙන යාමට එක් මගක්ද දැක්වේ.


 1. ඇතුළට ජලය ගැනීමට ඇළ මාර්ග 02න්ද ,පිටාරය සඳහා ඇළ මාර්ග 02ක්ද
 2. ඇතුළට ජලය ගන්නා එක් මගක්ද පිටට ජලය ගන්නා මාර්ග 02ක්ද ඇති සොරොව්

සමෝච්චකරණය

ක්‍රි.ව1 ශත වර්ෂයේ සිටම ලංකාවේ භූමිය මැනීම හා සම කිරිම පිළිඳව පුළුල් ඥනයක් තිබු බව පැහැදිලිවේ.

 1. වැව් බැම්වල ගස් කැපීම
 2. ගවයන් දක්කා ගෙන යාම
 3. පැරණි බ්‍රහ්මීය ලිපි 2ක "අනගත""අවියක"යනු වාරි ඉංජිනේරැවෙකු හා ඇළවල් භාර නිලධාරියෙකි.-සෙනරත් පරණවිතාන.
 4. දොළොස්මහා වෑ තැන-වැව් පාලන සංවිධානය-(ඩබ්ලිව්.නිකලස්)
 5. IIවන සේන රජට අයත් ශිලා ලිපිය-"වෑවැඡෑරෑම්" (වාරි කර්මාන්ත සම්බන්ධ විධායක නිළධාරියෙකු)"වෙල් කැව්"නිළධාරියා-දිය පාලනය,නෙලීම්,සී සෑම
 1. දිය බද්ද
 2. දිය බදු
 3. ඇළමාර්ග
 • මහාවංශය ,පුථම භාගය හා ද්වීතිය භාගය,සංස්කරණය හික්කඩුවේ ශ්‍රි සුමංගලාභිධාන නායක ස්ථවිර,ප්‍රකාශනය ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව,1996
 • බස්නායක ඵච්.ටී,පුරාණ ශ්‍රි ලංකාවේ ජල ශිෂ්ටාචාරය ,1997,ඇම් ඩි ගුණසේන සහ සමාගම,217,‍කොළඹ11
 • සෙනෙව්රත්න අනුරාධ,පුරාණ සිංහල වාරි සංස්කෘතිය,2001,ප්‍රියසිරි ප්‍රින්ටික් සිස්ටම්,නුගේගොඩ
 • වාරි ශිෂ්ඨාචාරයක අභිමානය
 • ලංකා විශ්ව විද්‍යාලය, ලංකා ඉතිහාසය 1කාණ්ඩය 2 භාගය.

වැව්
කරන, කරණය, යළ, කරන, ලද, යල, වලද, වග, කටය, කරග, සඳහ, වශය, ජලය, කර, රමවත, සඳහ, ඇත, වග, පද, ධත, නම, පට, රභවය, කර, තය, ශනය, වර, කරණය, වක, ඉහත, කඩ, කන, සහ, ළපන, පත, සහ, ජල, තලය, ඇළ, කන, රමය, සම, චකරණය, නඩත, ලනය, කර, සඳහ, අය, කළ, බඳ, යව, අඩව, ලන, නව, රභවය, කරණයක, යම. ව ව භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය ව ව ව ත න යළ ය ම කරන ලද ව යල ක ල වලද වග කටය ත කරග න ම සඳහ වශය න ජලය ර ස කර ක රමවත ව ය ද ග න ම සඳහ ශ ර ල ක ව ඇත ස ක ර ණ වග පද ධත ව ව නම න හ ඳ න ව ත ස ව ව පට න 1 ව ව ප රභවය 2 ව ර කර ම න තය ව ක ශනය 3 ව ව වර ග කරණය 4 ව වක අ ග 4 1 ඉහත ත ව 4 2 ද ණ කඩ 4 3 ප ට ව ට ය 4 4 ව කන ද සහ ර ළපන ව 4 5 ප ට ව න 4 6 ව ව පත ල සහ ව ව ජල තලය 4 7 ස ර ව ව 4 8 ඇළ 4 9 ව කන ද ව ව බ ම ම 4 10 ව න ක රමය 4 11 ස ර ව ව බ ස ක ට ව 4 12 සම ච චකරණය 5 ව ර ම ර ග නඩත ත ව හ ප ලනය 6 ව ර කර ම න ත සඳහ අය කළ බඳ 7 ව ඩ ද ර ක යව ම 8 ම ල ශ ර 9 ම අඩව ත බ ලන නව ව ප රභවය ස ස කරණයක ස යම පහත කද ව ට යක කප ල ලක ත ළ න ග ග ඈළ ද ළ ප හ ට ත බ අතර ඵ කප ල ල වස ව ල ලක බ ද ඵ කද ව ට ය හ න ර ද ක ඵකට සම බන ධ කරම න ප රණ ස හලය ව ව න ර ම ණය කළහ ව ර කර ම න තය ව ක ශනය ස ස කරණයක ර ව 6 වන ස යවස ඡල ශ ර ත ප රද ශවල ආර ය ජනපද ප හ ට ත බ බව මහ ව ශට ක ව ද ක ව ව ර ම ර ග ම ල ය ගය ගම ව ව ල ස න ර ම ණය ව ය ක ර ප 6 වන ස යවස ව ජය ක මර සමඟ අන ර ධ ඈමත ය ව ස න ක ඩ ගම ව වක ඉද කළ බව මහ ව ශය ද ක ව ව ර කර ම න තය වර ධනය නද පද ධත න 03 ක ම ල ක ට ග න ව ක ශනය ව ය මල වත ඔය සහ කල ඔය නද පද ධත ය වළව සහ ක ර ඳ ඔය නද පද ධත ය අඹන ගග සහ මහව ල නද පද ධත ය රජරට ශ ෂ ට ච රය මල වත ඔය හ කල ඔය නද පද ධත ය ම ල ක ටග න වර ධනය ව ව ව හ ඈළ ම ර ග වන න ය ධ ව ව මහගල කඩවල ව ව න වර ව ව මහකණදර ව ව පත තප ස න ව ව මහව ලච ච ය ව ව කල ව ව ව දගත ය කල ව ව ස ට අන ර ධප රය ත ස ව වට ජලය ග න ග ය ස තප ම 54 ද ග ත ජය ගග මග න අඹන ගග හ මහව ල ගග ම ල ක ට ග න ව ව අම ණ න ර ම ණය ව ය 1වන අග ග බ ධ රඡ මහව ල ගග ම ල ක ටග නමණ ම ඛල අම ණ හ ම න න ර ව ව න ගල බස න ව ශ ල ඇළක න ර ම ණය කර ඇත මහව ල ගග ශ ඛ වක ව කඵ ගග හරහ හත ත ට අම ණ බ ද ම න ග ර තල හ කන තල ව ව වලට ජලය සපය ඇත පර ක රම සම ද රය එරබඳ ව ව ද බ ට ළ ව ව ත ප ව ව යන ව ව 3 ඵක ක ටමහ පර ක රමබ හ රජ ව ස න න ර ම ණය කර ඇත ව ව වර ග කරණය ස ස කරණයප රධ න ල ප ය ව ව වර ග කරණය ගම ව ව මහ ව ව ක ළ ව ව ව වක අ ග ස ස කරණයප රධ න ල ප ය ව වක අ ග ග න ව ව වක ලක ෂණ jpg ව වක අ ග ඉහත ත ව ස ස කරණය ද ණ කඩ ස ස කරණය ප ට ව ට ය ස ස කරණය ව කන ද සහ ර ළපන ව ස ස කරණය ව ව හ බ ම ම සරලව ව කන ද ල ස ස ලක නම ත රලපන ව හ සලපන ව ල ස ස ලක න න රල ප න න ම හ වත ස ළ ද හර හ ත ව න ප න න ඟ න ජල තර ග හ ත ව න ව ව බ ම මට ස ද වන හ න ය ව ල ක ව මට ප රණ ශ ල ප ය ගත අද ව ත ය උත සහයය ව ව ර ල ඇත ව ම ද ර ල ල ස ර න ස ව ව බ ම ම පස ස ද ය ම ව ල ක ව මට ය ද ඇත ව ට ය නම න ම ට ම නම ල බ ඇත ප ට ව න ස ස කරණය ව වක ව ඩ ප ර ඇත ව අත ර ම ය න ම ද හර ව වක ජල මට ටම එක කර අය ර න පවත ව ග න යය ක ම ද ව ව ත ව ල ලට හ න ස ද ව ය හ ක බ ව න ව ව පත ල සහ ව ව ජල තලය ස ස කරණය ස ර ව ව ස ස කරණය ප රධ න ල ප ය හ ර ව ව ව වක න ජලය බ ද හ ර ම ද ඇත ව ය හ ක ප ඩනය න ව ල ල ආරක ෂ කර ග න ම ද උපක රමයක ච ල ව ශයට අන ව බ ස ක ට ව ක ටස 03 කට බ දන ලද ව ව න ළ ඳට වත ර බස න බ ක ක වක ළ ඳ ස ට බන ධනය හ ප ටස තර බ ව ම හ අඩ ය දක ව බඳ න ලද ජලය ප ට කරන බ ක ක වක ග ඹ රට කන න ලද ව ව ත ඝ ඡ ක ණ ඝ ර ළ ඳක හ වළක බ ස ක ට ව ද ය ම ද හර න ලබන ද ර හ ව වරය ල ක ක ර මට හ ක ඩ ක ර මට ඔසවන හ පහත කරන උපකරණය ම හ ල නම ව පරණව ත න මහත දක වන න ස ර ව ව හරහ බ හ ර කරන ලබන ව ව ජලය ව ගය බ ඳ ද ම ම බ ස ක ට ව ප රධ න ක ර යය බවය ඇළ ස ස කරණය ව වක ඵක ර ස කරගත ජලය ක ඹ ර වලට බ ද හ ර ම සඳහ සකස කර ගත ක රමයක ප රණ ව ර ශ ල ප න ඇළම ර ග පද ධත ය ක ර යය ප රම ණය අන ව ක ටස 03 වර ග කර ඇත ව ව ජලය ක ඹ ර වලට බ ද හ ර ම ඇළ ම ර ගය ගගක හ ඔයක හරහ අම ණක බ ඳඉන ලබ ගන න ජලය ව වට ග න ය ම සඳහ තනන ල බ ඇළ ම ර ගය බ ද හර න ඇළම ර ගයක න ල යඳ වලට ජලය ලබ ග න ම අත ර ම ර ගය ල කය ව ශ ෂ ඨ ජල ත ක ෂණයක ස තප මකට අගල 1ක බ ව මක පළම ස තප ම 18 ත ළ ඇත වනස අන ර ධප ර ත ස ව ව ත ක ස තප ම 54 ද ගට කන න ලද ය ධ ඇළ ධ ත ස න රඡ කල ත බ ත ක ෂණ ක ද ය ණ වය ව කන ද ව ව බ ම ම ස ස කරණය ව ව බ ම ම ත ළ න ජලය ස රක ෂ තව තබ ග න ම ස ද ව ව වක ජලය රඳව ග න ම ස යළ ව ව වල ව ව බ ම ම ඇත ල ප ත ත ම න ම ප ට ප ත තද බ ව ම වන ල ස ඉද ක ට ඇත අතර ඵස න ර ම ණය ක ට ඇත ත ජල ධ ර ත වන ස ව ව බ ම මට වන හ න ය වළක ව ග න මටය ග න ව ව ව jpg ව න ක රමය ස ස කරණය ඇළ ම ර ගය ජලය න ප ර ණ අවස ථ වලද අත ර ක ත ජලය ගල ය ම සඳහ ගල න න ර ම ණය ක ට අ ත ව න ක රම ද ක ව ඇළ ම ර ගය හ ව ගය න ජලය ගල යන බ ව ම සහ ත ස ථ නය හ ව ල ල ආරක ෂ ක ර ම සඳහ ගල ව න ය ද ඇත ස ර ව ව බ ස ක ට ව ස ස කරණය ව ව ජලය මන ප ලනයක න ය ත ව ඇළ ම ර ග වලට ම ද හ ර ම සඳහ ය ද ගන න ම යය ස ර ව වර ග 03ක ද ක ය හ ක ස ර ව ව ළ ඳ ඇත ළට ජලය ග න ම සඳහ එක මගක ද ජලය ප ටට ග න ය ම සඳහ එක මගක ද ජලය ප ටට ග න ය මට එක මගක ද ද ක ව ඇත ළට ජලය ග න මට ඇළ ම ර ග 02න ද ප ට රය සඳහ ඇළ ම ර ග 02ක ද ඇත ළට ජලය ගන න එක මගක ද ප ටට ජලය ගන න ම ර ග 02ක ද ඇත ස ර ව සම ච චකරණය ස ස කරණය ක ර ව1 ශත වර ෂය ස ටම ල ක ව භ ම ය ම න ම හ සම ක ර ම ප ළ ඳව ප ළ ල ඥනයක ත බ බව ප හ ද ල ව ව ර ම ර ග නඩත ත ව හ ප ලනය ස ස කරණයග න ව P025B094 JPG ව ව බ ම වල ගස ක ප ම ගවයන දක ක ග න ය ම ප රණ බ රහ ම ය ල ප 2ක අනගත අව යක යන ව ර ඉ ජ න ර ව ක හ ඇළවල භ ර න ලධ ර ය ක ස නරත පරණව ත න ද ළ ස මහ ව ත න ව ව ප ලන ස ව ධ නය ඩබ ල ව න කලස IIවන ස න රජට අයත ශ ල ල ප ය ව ව ඡ ර ම ව ර කර ම න ත සම බන ධ ව ධ යක න ළධ ර ය ක ව ල ක ව න ළධ ර ය ද ය ප ලනය න ල ම ස ස මව ර කර ම න ත සඳහ අය කළ බඳ ස ස කරණයද ය බද ද ද ය බද ඇළම ර ගව ඩ ද ර ක යව ම ස ස කරණයව ව න ම වල ය ඇල ග ව ත නම ල ශ ර ස ස කරණයමහ ව ශය ප ථම භ ගය හ ද ව ත ය භ ගය ස ස කරණය හ ක කඩ ව ශ ර ස ම ගල භ ධ න න යක ස ථව ර ප රක ශනය ජ ත ක ක ත ක ග ර ද ප ර තම න ත ව 1996බස න යක ඵච ට ප ර ණ ශ ර ල ක ව ජල ශ ෂ ට ච රය 1997 ඇම ඩ ග ණස න සහ සම ගම 217 ක ළඹ11ස න ව රත න අන ර ධ ප ර ණ ස හල ව ර ස ස ක ත ය 2001 ප ර යස ර ප ර න ට ක ස ස ටම න ග ග ඩව ර ශ ෂ ඨ ච රයක අභ ම නය ල ක ව ශ ව ව ද ය ලය ල ක ඉත හ සය 1ක ණ ඩය 2 භ ගය ම අඩව ත බ ලන න ස ස කරණයMy Studies මග ඉග න ම මහ ව ලච ච ය මහ ව ව ව ව බ ම ම ස ද ය මට පත ව ල ල ක ව ව ර ත ක ෂණය ව ර ම ර ග පද ධත ය https si wikipedia org w index php title ව ව amp oldid 489496 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,