fbpx
විකිපීඩියා

බුද්ධාගම

බුද්ධාගම යනු බුදුන් වහන්සේ දේශනාකල බුද්ධ ධර්මය නම් දර්ශනය පාදක කොට ගොඩනැගී ඇති ආගම වේ. බුදු දහම වර්තමානයේ ලෝකයේ හතරවන විශාලතම ආගම වේ.එය මිලියන 535 කට අධික ජනගහනයක් විසින් අනුගමනය කරනු ලබයි.එය ලෝක ජනගහනයෙන් 7%ක් පමණ වේ. විශාලතම බෞද්ධ ජනගහණය ජීවත් වන්නේ චීනයේය. එය මිලියන 244ක් පමණ වේ. ශ්‍රී ලංකාව, භූතානය, මියන්මාරය, තායිලන්තය, කාම්බෝජය, ලාඕසය, මොංගෝලියාව, ජපානය, සිංගප්පූරුව, කල්මිකියාව, ටුවා යන රටවල බහුතර ආගම බුදු දහමයි. බුදු දහම ශ්‍රී ලංකාව, භූතානය, මියන්මාරය, තායිලන්තය, කාම්බෝජය, ලාඕසය, මොංගෝලියාව යන රටවල රාජ්‍ය ආගම වේ.

පටුන

ථේරවාද සම්ප්‍රදාය යනු බුදු දහම වෙනස් නොකර ඒ ආකාරයෙන්ම පැවත එන සම්ප්‍රදායයි. අශෝක අධිරාජ්‍යයා ථේරවාද බුදු දහම ශ්‍රී ලංකාව, මියන්මාරය, ඇෆ්ගනිස්ථානය වැනි රටවල් බොහොමයකට ව්‍යාප්ත කරන ලදී. පසුකාලීනව ශ්‍රී ලංකාව හරහා තායිලන්තය, ලාඕසය යන රටවලට ථේරවාදී බුදු දහම ව්‍යාප්ත විය. ථේරවාද බුදුදහම යනු වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව, මියන්මාරය, තායිලන්තය, කාම්බෝජය, ලාඕසය යන රටවල බහුතරයක් අදහන ආගමයි.එමෙන්ම එම රටවල රාජ්‍ය ආගමද වේ.

මහායාන සම්ප්‍රදාය යනු බුදු දහම යම් තරමකට වෙනස් කළ සම්ප්‍රදායකි. එය ගාන්ධාර දේශය (වර්තමාන ඇෆ්ගනිස්ථානය) ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේදී බිිිිිිහිවිය. මහායාන බුදුදහම යනු වර්තමානයේ ජපානය, චීනය, සිංගප්පූරුව, කල්මිකියාව යන රටවල බහුතරයක් අදහන ආගමයි.

වජ්‍රයාන සම්ප්‍රදාය යනු මහායානය වෙනස්දීීී වී සෑදුන සම්ප්‍රදායයි. එය වර්තමානයේ ටිබෙටය, භූතානය, මොංගෝලියාව යන රටවල බහුතරයක් අදහන ආගමයි.

ඉන්දියාවේ පැවති බුදුදහමේ ඉතිහාසය පහත පරිදි කොටස් 5 කට වර්ග කළ හැක.

මෙම විකාශනයන් සැමවිටම එකිනෙක අනුගාමී නොවීය. නිදසුනක් ලෙස සම්ප්‍රදායන් කිහිපයක් මාහායන සමකාලීන පැවතුනි.

මුල්කාලීන

දහමේ මුල් කාලයේදී (නිකාය භේදයට පෙර) පාලි ධර්ම ග්‍රන්ථ හා පෙර පැවති ධර්ම කොටස් වලින් ඉතිරිවු කොටස් වලින් සමන්විතය. එහි මූලික ග්‍රන්ථ වනුයේ විනය පිටකය ය.

දහමේ මූලික ඉගැන්වීම් පහත අයුරින් වර්ගීකරණය කළ හැක.

  • කර්මය

ආරම්භයක් ‍නොමැති අතර ඉපදීම විවිධ වර්ගයේ ජීවන තත්ව තුළ ඇතිවිය හැක.

යහපත් හා අයහපත් ක්‍රියාවලින් හටගන්නා කර්ම සැප හෝ දුක් විපාක මෙම භවයේදීම හෝ වෙනත් භවයකදී විපාක දෙයි. වැරදි ක්‍රියාවලින් වැළකීම හා මුලික යහපත් ක්‍රියා සීල නම් වේ. සමථ හෝ සමාධි භාවනාවල යෙදීම නැවත උපතේදී උසස් භවයක් ලබාගත හැක.

මුල් කාලීන ව්‍යාප්තිය හා වැඩි දුර දියුණුව

නිකාය භේදයෙන් පසුව සෑම සංඝයා වහන්සේ නමක්ම අභිධර්මයේ පිටපතක් ළඟ තබා ගැනීමට කටයුතු යොදා ගත් සේක. බෞද්ධාගම ප්‍රචලිත වනවාත් සමග අභිධර්ම පිටකය සෑදුනි. එහෙත් යම් ශාස්තෘවරුන් මෙම පිටක භාවිතයට ගෙන නැත. ඔවුන් පිළි ගත්තේ දේශනාකර වදාළ ධර්මයට කිසිවක් එකතු නොකළ යුතු බවටය. එනමුත් 5 වැනි සියවසේ ෆාහියන් සහ 7වන සියවසේ ක්සුඅන් සැංග්, අභිධර්මය පිළිබඳව පිටපත් මහා සංඝික පාසලෙන් සපයාගෙන ඇත.

බෞද්ධ සංස්කෘතික ග්‍රන්ථයක් වන මිලින්ද ප්‍රශ්නය කෘතියේ සඳහන් වන්නේ දෙවන සියවසේදී ඉන්දු ග්‍රික අධිරාජ්‍යයෙක්‌ වන මෙනන්දර් බෞද්ධාගම වැළඳ අරහත් භාවය ලබා ගත් බවයි.

අශෝක අධිරාජ්‍යයා බෞද්ධාගම ප්‍රචලිත කිරීමට බොහෝ වෙහෙස දැරුවේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඇෆ්ගනිස්තානය ඇතුළු මධ්‍යම ආසියාවේ හා ශ්‍රි ලංකාවේ බෞද්ධාගම බොහෝ සේ ප්‍රචලිත විය. මෙම කාල පරිච්ඡේදය දැනුවත්වම න් පිටතට යොමු කෙරුණු යුගයකි.

බුද්ධාගම
ගම, කරන, කරණය, යන, වහන, ශන, කල, ධර, මය, නම, දර, ශනය, දක, ඩන, ඇත, ආගම, දහම, වර, තම, නය, කය, හතරවන, ලතම, ආගම, එය, යන, කට, අධ, ජනගහනයක, අන, ගමනය, කරන, ලබය, එය, ජනගහනය, පමණ, ලතම, ජනගහණය, වත, වන, නය, එය, යන, 244ක, පමණ, නය, යන, රය, ලන, තය, ජය, ඕසය, ජප, නය, ගප, කල, ය. බ ද ධ ගම භ ෂ ව ම ර කරන න ස ස කරණය බ ද ධ ගම යන බ ද න වහන ස ද ශන කල බ ද ධ ධර මය නම දර ශනය ප දක ක ට ග ඩන ග ඇත ආගම ව බ ද දහම වර තම නය ල කය හතරවන ව ශ ලතම ආගම ව එය ම ල යන 535 කට අධ ක ජනගහනයක ව ස න අන ගමනය කරන ලබය එය ල ක ජනගහනය න 7 ක පමණ ව ව ශ ලතම බ ද ධ ජනගහණය ජ වත වන න ච නය ය එය ම ල යන 244ක පමණ ව ශ ර ල ක ව භ ත නය ම යන ම රය ත ය ලන තය ක ම බ ජය ල ඕසය ම ග ල ය ව ජප නය ස ගප ප ර ව කල ම ක ය ව ට ව යන රටවල බහ තර ආගම බ ද දහමය බ ද දහම ශ ර ල ක ව භ ත නය ම යන ම රය ත ය ලන තය ක ම බ ජය ල ඕසය ම ග ල ය ව යන රටවල ර ජ ය ආගම ව පට න 1 ප රධ න සම ප රද යන 2 ඉන ද ය ව බ ද ධ ගම 2 1 ම ල ක ල න 2 2 ම ල ක ල න ව ය ප ත ය හ ව ඩ ද ර ද ය ණ ව 3 ආශ ර ත ල ප ප රධ න සම ප රද යන ස ස කරණයමහ ය න සම ප රද ය ථ රව ද සම ප රද ය වජ රය න සම ප රද ය ථ රව ද සම ප රද ය යන බ ද දහම ව නස න කර ඒ ආක රය න ම ප වත එන සම ප රද යය අශ ක අධ ර ජ යය ථ රව ද බ ද දහම ශ ර ල ක ව ම යන ම රය ඇෆ ගන ස ථ නය ව න රටවල බ හ මයකට ව ය ප ත කරන ලද පස ක ල නව ශ ර ල ක ව හරහ ත ය ලන තය ල ඕසය යන රටවලට ථ රව ද බ ද දහම ව ය ප ත ව ය ථ රව ද බ ද දහම යන වර තම නය ශ ර ල ක ව ම යන ම රය ත ය ලන තය ක ම බ ජය ල ඕසය යන රටවල බහ තරයක අදහන ආගමය එම න ම එම රටවල ර ජ ය ආගමද ව මහ ය න සම ප රද ය යන බ ද දහම යම තරමකට ව නස කළ සම ප රද යක එය ග න ධ ර ද ශය වර තම න ඇෆ ගන ස ථ නය ආශ ර ත ප රද ශය ද බ හ ව ය මහ ය න බ ද දහම යන වර තම නය ජප නය ච නය ස ගප ප ර ව කල ම ක ය ව යන රටවල බහ තරයක අදහන ආගමය වජ රය න සම ප රද ය යන මහ ය නය ව නස ද ව ස ද න සම ප රද යය එය වර තම නය ට බ ටය භ ත නය ම ග ල ය ව යන රටවල බහ තරයක අදහන ආගමය ඉන ද ය ව බ ද ධ ගම ස ස කරණයඉන ද ය ව ප වත බ ද දහම ඉත හ සය පහත පර ද ක ටස 5 කට වර ග කළ හ ක ම ම ව ක ශනයන ස මව ටම එක න ක අන ග ම න ව ය න දස නක ල ස සම ප රද යන ක හ පයක ම හ යන සමක ල න ප වත න ම ල ක ල න ස ස කරණය 2020 ජනව ර 4 ද න ක ළඹ ප වත ව භජ ජ ව දය ද ම දග ඩ අභයත ස ස හ ම පවසන ලද ද එම ප ටපත ල ක වට ග න ව ග න මට ර ප යල ක ට ත හක ව ය වන බවය එය හ ග න න එම ත ර ප ටක ප ටපත ම වන ත ර 2020 01 05 ල ක වට ල බ න ම ත බවක එස නම ම මනපල න හ ම පර වර තන කළ යය ක යන න ක මක ද ය ග ටල වක දහම ම ල ක ලය ද න ක ය භ දයට ප ර ප ල ධර ම ග රන ථ හ ප ර ප වත ධර ම ක ටස වල න ඉත ර ව ක ටස වල න සමන ව තය එහ ම ල ක ග රන ථ වන ය ව නය ප ටකය ය දහම ම ල ක ඉග න ව ම පහත අය ර න වර ග කරණය කළ හ ක කර මය ආරම භයක න ම ත අතර ඉපද ම ව ව ධ වර ගය ජ වන තත ව ත ළ ඇත ව ය හ ක යහපත හ අයහපත ක ර ය වල න හටගන න කර ම ස ප හ ද ක ව ප ක ම ම භවය ද ම හ ව නත භවයකද ව ප ක ද ය ව රද ක ර ය වල න ව ළක ම හ ම ල ක යහපත ක ර ය ස ල නම ව සමථ හ සම ධ භ වන වල ය ද ම න වත උපත ද උසස භවයක ලබ ගත හ ක ම ල ක ල න ව ය ප ත ය හ ව ඩ ද ර ද ය ණ ව ස ස කරණය න ක ය භ දය න පස ව ස ම ස ඝය වහන ස නමක ම අභ ධර මය ප ටපතක ළඟ තබ ග න මට කටය ත ය ද ගත ස ක බ ද ධ ගම ප රචල ත වනව ත සමග අභ ධර ම ප ටකය ස ද න එහ ත යම ශ ස ත වර න ම ම ප ටක භ ව තයට ග න න ත ඔව න ප ළ ගත ත ද ශන කර වද ළ ධර මයට ක ස වක එකත න කළ ය ත බවටය එනම ත 5 ව න ස යවස ෆ හ යන සහ 7වන ස යවස ක ස අන ස ග අභ ධර මය ප ළ බඳව ප ටපත මහ ස ඝ ක ප සල න සපය ග න ඇත බ ද ධ ස ස ක ත ක ග රන ථයක වන ම ල න ද ප රශ නය ක ත ය සඳහන වන න ද වන ස යවස ද ඉන ද ග ර ක අධ ර ජ යය ක වන ම නන දර බ ද ධ ගම ව ළඳ අරහත භ වය ලබ ගත බවය අශ ක අධ ර ජ යය බ ද ධ ගම ප රචල ත ක ර මට බ හ ව හ ස ද ර ව ය එහ ප රත ඵලයක වශය න ඇෆ ගන ස ත නය ඇත ළ මධ යම ආස ය ව හ ශ ර ල ක ව බ ද ධ ගම බ හ ස ප රචල ත ව ය ම ම ක ල පර ච ඡ දය ද න වත වම න ප ටතට ය ම ක ර ණ ය ගයක ආශ ර ත ල ප ස ස කරණයබ ද දහම න ර මල ත ර ප ටකය https si wikipedia org w index php title බ ද ධ ගම amp oldid 488954 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,